[HyperLink1]
 [HyperLink1]
 [HyperLink1]
 [HyperLink1]
 [HyperLink1]
 [HyperLink1]
 [HyperLink1]
فعاليت سايت دفتر نمايندگي نظام مهندسي ساختمان شهرستان خوي را چگونه اربيابي مي کنيد؟

 

آگهی دعوت نوبت اول سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی عادی و فوق العاده در شرکت سهامی خاص

1393/12/16
اطلاعيه مجمع عمومي و فوق العاده نوبت دوم شرکت توسعه مسکن اعضاي نظام مهندسي ساختمان خوی

1393/11/21
اطلاعيه مجمع عمومي ساليانه نوبت دوم شرکت توسعه مسکن اعضاي نظام مهندسي ساختمان

1393/08/03
اطلاعيه شرکت توسعه مسکن اعضاي نظام مهندسي شهرستان خوي (93/6/29)

1393/06/30
اطلاعيه شرکت توسعه مسکن اعضاي نظام مهندسي خوي تاريخ 93/5/27

1393/05/27
تمديد مهلت پرداخت سهام براي مشارکت در طرح خريد زمين

1393/05/16
اطلاعيه شرکت توسعه مسکن اعضاي نظام مهندسي خوي

1393/05/13


 
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به نظام مهندسی ساختمان شهرستان خوی می باشد
آنلاین : 2
امروز : 18
دیروز : 167
آمارکل: 72011