[HyperLink1]
 [HyperLink1]
 [HyperLink1]
 [HyperLink1]
 [HyperLink1]
 [HyperLink1]
 [HyperLink1]
فعالیت سایت دفتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان شهرستان خوی را چگونه اربیابی می کنید؟

 

تشریح عملکرد هفت ماهه کمیسیون ماده 100 شهرداری خوی

1393/09/26
رعايت نكردن موارد ذيل باعث عدم صدور گواهي اتمام عمليات ساختماني پروژه ها مي گردد

1393/09/25
بارگذاری فرم های ویژه بازرسی گاز در سایت

1393/09/18
آیا می‌دانید: (ویژه مهندسین تاسیسات)

1393/09/16
انجام امور برداشت و تفکیک اراضی توسط مهندسین نقشه بردار و شهر ساز و با تایید نظام مهندسی

1393/09/16
ارائه نقطه نظرات اعضای نظام مهندسی جهت بروز رسانی آیین نامه بتن ایران

1393/09/16
استفاده از مهر های متحدالشکل توسط مهندسین دارای پروانه اشتغال مهندسی

1393/09/13


 [HyperLink1]


 
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به نظام مهندسی ساختمان شهرستان خوی می باشد
آنلاین : 2
امروز : 118
دیروز : 214
آمارکل: 52154